Handelsbetingelser for Nature Fitness IVS

Nature Fitness IVS
Frederiks Plads 16, 8
8000 Aarhus C
TLF: +4560240660
CVR: 38614975

Generelt

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Nature Fitness.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Nature Fitness og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Nature Fitness vedrørende træning.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Nature Fitness. For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Nature Fitness’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Nature Fitness samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Betaling for bestilt medlemskab eller træningsforløb kan ske online ved brug af betalingskort. Online betaling transmitteres krypteret mellem kunde og webshoppen. Der kan benyttes MobilePay, Dankort og VISA-Dankort til online betaling. Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver opstart af træningshold.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Nature Fitness tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

Nature Fitness forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Nature Fitness er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Nature Fitness tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke under træning. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske 5 dage før udløb af betalings-perioden. For at opsige sin aftale skal man kontakte Nature Fitness via naturefitnessdk@gmail.com

Betaling

Nature Fitness modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort og MobilePay. 

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv eventuel moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Danske Kroner (DKK)

Nature Fitness IVS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Fortrydelsesret ved holdtræning

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er bestilt.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail naturefitnessdk@gmail.com. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Fortrydelsesret ved køb af træningsprogrammer og kostplaner

Den sædvanlige fortrydelsesret på 14 dage fra aftalens indgåelse ved køb af varer eller tjenesteydelser på internettet i henhold til forbrugeraftalelovens kapitel 4 finder ikke anvendelse ved køb af træningsprogrammer og kostplaner.

Personlige træningsprogrammer udarbejdes specifikt ud fra klientens mål og ønsker, hvorfor udarbejdelsen af disse er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3. Der gælder således ingen fortrydelsesret efter udarbejdelse af et individuelt træningsprogram.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Nature Fitness IVS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Nature Fitness IVS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Nature Fitness IVS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Nature Fitness IVS er: Tina Bach Christensen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Nature Fitness IVS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til naturefitnessdk@gmail.com.

Cookies
På https://naturefitness.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Se hvordan du sletter dine cookies på Webshop Cookies og Privatlivspolitik

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://naturefitness.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Nature Fitness IVS’s hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: naturefitnessdk@gmail.com samt hjemmesiden du har købt varen på.